هرکی توی زندگیش بازی ماچیناریوم و بازی نکرده باشه مخصوصا اونجاش که تو زندان سیگار میکشه کلا باید از دنیای مجازی لفت بده بره