عکس نوشته
ترجمه:وقتی یه نفر یه کار اشتباهی انجام میده، همه کارای خوبشو فراموش نکن …