‏و عمق عشق هیچوقت فهمیده نمیشود، مگر در زمان دورى♥️