چیزایی که دوست دارید رو با دیگران به اشتراک بگذارید

Leyla

قلبم را در مِجریِ کهنه‌یی پنهان می‌کنم در اتاقی که دریچه‌یی در آن نیست.


حیوانات

1 عکس

تصویر زمینه

8 عکس

عکس نوشته

5 عکس

عکس هنری

6 عکس

پروفایل

6 عکس

زندگی

3 عکس

غمگین

5 عکس

تبریک

3 عکس

طبیعت

4 عکس

خدا

2 عکس

سیگار

2 عکس

فانتزی

7 عکس

پسرانه

17 عکس

نی نی

10 عکس

عاشقانه

46 عکس

دخترانه

69 عکس